ikke egne gjerninger

mange kristne er utbrente og slitne og det et tegn på att mann vil gjøre guds gjerninger men handler ut i fra vad man selv har tenkt ut og planlakt. men guds vilje er att vi skal handle ut i fra en tilale et kall i i fra han til oss. vi har et spesefikt […]

Les mer »